Vi är ett konsultbolag med mångårig erfarenhet av att utföra geotekniska och miljötekniska  undersökningar samt geohydrologiska installationer.

 

Geotekniker med lång erfarenhet

GEO AB är ett konsultbolag med mångårig erfarenhet av geotekniska och miljötekniska undersökningar samt installationer av mark- och vattenrelaterade produkter. Till alla undersökningsmetoder och installationer enligt nedan så har vi egen utrustning.

Vi har över 40 års erfarenhet av projektering för spontarbeten, pålning och borrad grundläggning.

Partners