Våra tjänster

Vi erbjuder

 • Alla typer av undersökningar och provtagningar inom miljö och geoteknik.
 • Projektering och rådgivning inom grundläggning.
 • Geohydrologiska installationer samt övervakningssystem för rörelser i jord.
 • Bergtekniska utredningar, provtagningar och analyser.

För att maximera kundens ekonomiska och tekniska fördelar har vi omfattande erfarenhet och kompetens för att skräddarsy de mest lämpliga undersökningsmetoderna och deras omfattning för varje unikt projekt.

Självklart så upprättar vi geotekniska beskrivningar och rekommendationer för ert projekt.

Alla undersökningspunkter och provtagningar redovisas med inmätta koordinater från GPS i alla led för att säkerställa noggrannhet och kvalitet. Vi har även möjlighet till inmätning av markområden med drönare.

Alla våra lastbilar och riggar drivs på 100% fossilfritt bränsle.

Exempel på de sonderingar och provtagningar som vi utför:

 • Jord-Bergsondering Jb-2, Jb-3 och Jb-total.
 • Jord-Bergsondering med Tung borrigg och registrering.
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • Slagsondering
 • Viktsondering
 • CPTu-sondering
 • Kolvprovtagning
 • Skruvprov
 • Provgropar med grävmaskin
 • Miljöskruv
 • Kaxborrning för sulfidtest
 • Kärnprover i berg
 • Markradonundersökning

Exempel på installationer som vi utför:

 • Inklinometerrör
 • Markpeglar
 • Portrycksspetsar
 • Miljörör PEH
 • Grundvattenrör
 • Filterbrunnar