Geoteknik och miljöutredning

Geoteknik

Inom geoteknik erbjuder vi omfattande utrustning och kompetent personal för geotekniska undersökningar och provtagning. Våra moderna maskiner och välutbildade team kan hantera alla typer av geotekniska metoder. Vid mer komplexa projekt kan våra större maskiner användas för att utföra djupare undersökningar och installationer av större diametrar, även dom med noggrann registrering av sonderingsdata. Dessutom utför vi provgropar med hjälp av grävmaskin för att säkerställa detaljerade analyser av markens egenskaper.

Miljöteknisk markundersökning

När det gäller miljöprovtagning och installationer av PEH-rör har vi en gedigen erfarenhet och en bred maskinpark som gör oss kapabla att tackla utmaningar inom projekt som rör miljöfrågor. Vårt team har även utbildning och expertis för att utföra provtagning inom miljöområdet. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.

Exempel på de sonderingar och provtagningar som vi utför:
 • Jord-Bergsondering
 • Jord-Bergsondering med Tung borrigg och registrering.
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • Slagsondering
 • Viktsondering
 • CPTu-sondering
 • Kolvprovtagning
 • Skruvprov
 • Provgropar med grävmaskin
 • Miljöskruv
 • Kaxborrning för sulfidtest
 • Kärnborrning för prover i berg
 • Markradonundersökning
Exempel på installationer som vi utför:
 • Inklinometerrör
 • Markpeglar
 • Portrycksspetsar
 • Miljörör PEH
 • Grundvattenrör
 • Filterbrunnar
 • Pumpbrunnar