Installationer

Installationer

Vi har en omfattande och lång erfarenhet av att utföra installationer av olika typer av mark- och vattenrelaterade produkter. Vår expertis sträcker sig över en mängd olika områden, och vi har skapat ett starkt rykte för att leverera högkvalitativa installationer och lösningar som motsvarar våra kunders behov.

En av våra specialiteter är installationen av inklinometerrör. Dessa rör är avgörande för att övervaka markens lutning och rörelse, vilket är särskilt viktigt i områden med geotekniska utmaningar. Vårt team har många års erfarenhet av att korrekt installera och underhålla inklinometerrör för att säkerställa noggrann och pålitlig övervakning av markförhållandena.

Vi har också god kunskap om markpeglar, som är oumbärliga för att mäta markens nivå och sättning i olika projekt. Våra kvalificerade tekniker är väl förtrogna med olika metoder och tekniker för att säkerställa att markpegeln installeras på ett korrekt och pålitligt sätt.

När det kommer till portrycksspetsar och miljörör PEH, är vårt team skickliga på att utföra installationer i enlighet med de högsta standarderna för miljösäkerhet. Vi förstår vikten av att säkerställa så dessa installationer är tätt förseglade och rätt utförda för att undvika läckage och skador.

Grundvattenrör är också en stor del av det dagliga arbetet, och vi har många års erfarenhet av att installera dem för att säkerställa god funktion.

Oavsett vilken typ av installation du behöver, kan du vara säker på att vår erfarna och kompetenta personal har kunskapen och färdigheterna att utföra arbetet på ett professionellt sätt. Vi strävar alltid efter att uppfylla våra kunders förväntningar och leverera resultat av högsta kvalitet. Kontakta oss gärna för att diskutera dina behov och hur vi kan hjälpa dig med dina installationsprojekt.

Exempel på installationer som vi utför:
 • Inklinometerrör
 • Markpeglar
 • Portrycksspetsar
 • Miljörör PEH
 • Grundvattenrör
 • Filterbrunnar
 • Pumpbrunnar
Exempel på de sonderingar och provtagningar som vi utför:
 • Jord-Bergsondering Jb-2, Jb-3 och Jb-total.
 • Jord-Bergsondering med Tung borrigg och registrering.
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • Slagsondering
 • Viktsondering
 • CPTu-sondering
 • Kolvprovtagning
 • Skruvprov
 • Provgropar med grävmaskin
 • Miljöskruv
 • Kaxborrning för sulfidtest
 • Kärnborrning för prover i berg
 • Markradonundersökning